Lichtcirkel 28 februari 2024​

Ervaar jij ook in de diepte zo veel omwoelingen? Oude thema’s lijken je gewoon weer mee te sleuren? Soms zelfs de wanhoop nabij? Welkom in het Veld😅Ik mocht van de week uit mijn eigen Akashaveld de oproep horen: “Zorg dat je niet wegzinkt in oude angstige, negatieve gedachtespiralen. Dit alles heeft te maken met oude ervaringen in het verleden. Maak jezelf steeds schoon. Laat ons je ondersteunen en vraag Aartsengel Michael deze oude brokstukken bij je weg te nemen.” Deze oproep heeft me zo geholpen om weer in mijn kracht te komen. Welkom in het veld vanavond: alles waar ik zelf doorheen beweeg is weer een voorbereiding voor ons gezamenlijk veld in de Lichtcirkel. Een stiltepunt in de week om staande te blijven binnen de grote omwentelingen in en om ons heen.

Beluister de opname